Kokeile uutta Huutokaupat.comia ensimmäisten joukossa!
Lisätietoa parannuksista

1. Rekisterinpitäjä:

Mezzoforte Oy Huopalahdentie 24 B, 00350 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Mezzoforte Oy
Huopalahdentie 24 B
00350 Helsinki
+358 40 5700736
juha.jaskara@mezzoforte.fi

3. Rekisterin nimi:

Huutokaupat.com-verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Huutokaupat.com on Mezzoforte Oy:n huutokaupanomainen verkkopalvelu. 1. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Suoramarkkinointi sähköisesti sekä tekstiviestein, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa.

Mezzoforte Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero
 • Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot päivitetään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä itseltään saatujen tietojen perusteella. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Mezzoforte Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto

 • Ei manuaalista aineistoa

B. ATK:lle talletetut tiedot

 • Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Kulkua serveritilaan valvotaan.