Kokeile uutta Huutokaupat.comia ensimmäisten joukossa!
Lisätietoa parannuksista

Vastuu virheistä ja hyvitykset

Mezzoforte Oy (jäljempänä ”palvelun tarjoaja”) julkaisee sivustollaan hyväksymänsä ilmoitukset huutokaupoista ilmoitusmaksua vastaan. Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vastaanottamansa ilmoitukset. Palvelun tarjoaja ei miltään osin tarkasta ilmoituksessa myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, ilmoittajan oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin.

Ilmoituksen jättäjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka se on asettanut julkaistaviksi. Kaikki ilmoittajan ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin ilmoittaja ne ilmoittaa.

Ilmoittaja ja ilmoitusaineiston toimittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää ja toimittaa ilmoitettavaksi ilmoituksen mukaiset tiedot ja siihen liittyvät aineistot Ilmoittajan tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se olisi virheellinen. Palvelun tarjoajan vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Palvelun tarjoaja ei vastaa mahdollisista katkoksista palvelussa. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, palvelun tarjoaja ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Palvelun tarjoaja ei ole miltään osin vastuussa mistään ilmoituksen jättämisestä johtuvasta tai perustuvasta ilmoittajalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta.

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei teknisistä tai muista toiminnallisista syistä tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan ei voida julkaista, palvelun tarjoaja ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Ilmoitus jätetään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@huutokaupat.com. Palvelun tarjoaja ei vastaa virheestä, joka aiheutuu epäselvästä toimeksiannosta eikä ilmoitustekstiä käännettäessä tulleesta kieli- tai käännösvirheestä. Palvelun tarjoajan sivustolta saattaa olla myös linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. Palvelun tarjoaja ei ota mitään vastuuta käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Ilmoitusmaksun suorittaminen tapahtuu laskulla ilmoituksen jättäjän antamaan osoitteeseen. Mikäli ilmoittajan ilmoittama laskutusosoite torjuu palveluntarjoajan laskun tai jättää sen maksamatta, vastaa ilmoittaja itse palveluntarjoajan laskun suorittamisesta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen

Mikäli palvelun tarjoajaa julkaisijaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, palvelun tarjoajan vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan ilmoituksen julkaisemisesta maksettuun summaan.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palvelun tarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu palvelun tarjoajan petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.