Näytä kaikki 18 kuvaa

Myydään

Myydään julkisella huutokaupalla ulosmitattu vuokraoikeus 280-406-12-30-L1 konehalli ja turkistarharakennuksineen, sekä viereiset kaksi ulosmitattua rakentamatonta kiinteistöä Farmen 280-406-12-63 ja Hallen 280-406-24-6. Peltomaat ovat viljelyksessä, turkistarha ei ole käytössä.

Kirjalliset sähköiset tarjoukset voi jättää ulosottomiehelle etukäteen osoitteeseen pohjanmaa.uo.oikeus.fi, 14.10.2019 klo 16:15 asti, otsikolla "Tarjous: turkistarha ja peltomaa".

Huutokauppa pidetään 15.10.2019 klo 11:00 ulosottoviraston tiloissa Vaasan poliisitalolla, Korsholmanpuistikko 45, 65100 Vaasa.


Säljs på auktion den utmätta arrenderätten 280-406-12-30-L1 med pälsdjursbyggnader och maskinhall samt de utmätta intilliggande obebyggda åkerfastigheterna Farmen 280-406-12-63 och Hallen 280-406-24-6. Åkrarna är i odling, pälsfarmen är inte i bruk.

Skriftliga elektroniska anbud kan inlämnas på förhand senast 14.10.2019 kl. 16:15 till utmätningsmannen på adress pohjanmaa.uo@oikeus.fi med märke "Anbud pälsfarm och åker".


Slutauktion hålls 15.10.2019 klockan 11:00 i utsökningsverkets utrymmen, Vasa polishus, Korsholmsesplanaden 45, 65100 Vasa.

Myyntiehdot

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.


Egendomen är utmätt och den säljs på auktion som förrättas av utmätningsman och i enlighet med utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor.

Aika

Tiistai 15.10.2019 klo 11:00
Huutokaupan sijainti Korsholmanpuistikko 45, 65100 Vaasa
Näyttö Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä ulosottomieheen.
Tiedustelut Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto:
  • Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto, puh: 010 3626855
  • Kihlakunnanulosottomies Ann-Charlotte Nyqvist, puh: 029 5625865, 050 3617438
Tiedostot MYYNTIESITE.pdf
FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT.pdf
KTJ Kiinteistörekisteriote Farmen.pdf
KTJ Fastighetsregisterutdrag Farmen.pdf
KTJ Kiinteistörekisteriote Hallen.pdf
KTJ Fastighetsregisterutdrag Hallen.pdf
KTJ Ilmakuva Farmen.pdf
KTJ Ilmakuva Hallen.pdf
KTJ Karttakuva Farmen.pdf
KTJ Karttakuva Hallen.pdf
Tukikelpoinen peltomaa Farmen.pdf
Tukikelpoinen peltomaa Hallen.pdf
Piirustukset.pdf
Yleiset huutokauppaehdot.pdf
Allmänna auktionsvillkor.pdf
Viimeksi päivitetty 20.09.2019 12:37
Ilmoitus julkaistu 20.09.2019 12:01